Komiteer og utvalg

Her finner du en oversikt over partiets fast møtende og vararepresentanter til bydelens komiteer og utvalg.

Ta gjerne kontakt på grunerlokka@mdg.no. Du kan også sende oss innspill gjennom dette skjemaet – Vi jobber for deg!

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Komitemedlem

Ingrid Kleiva Møller

1. vara

Åsne Andreassen

2. vara

Erland Nettum

Byutviklingskomiteen

Leder for byutviklingskomiteen

Kristian Vea

1. vara, byutviklingskomiteen

Morten Ednes

Helse- og sosialkomiteen

Komitemedlem

Henrik W. Johnsen

1. vara, helse- og sosialkomiteen

Øystein Risan Borgersen

2. vara, helse- og sosialkomiteen

Solveig Arnesen

Ungdomsrådet

Fast representant i Ungdomsrådet

Terje Smedsrud

Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg sykehjem

Leder i tilsynsutvalget

Henrik W. Johnsen

Sofienberghjemmet og hjemmetjenesten

Medlem i tilsynsutvalget for MDG

Øystein Risan Borgersen