Styret

Her finner du en oversikt over vårt styre for perioden 2016-2017.

Ta gjerne kontakt på grunerlokka@mdg.no. Du kan også sende oss innspill gjennom dette skjemaet – Vi jobber for deg!

Solveig Arnesen, Lokallagsleder

Solveig har de siste årene vært gründer i eget filmselskap, men jobber nå til daglig som kommunikasjonsansvarlig ved Vitenparken. Vitenparken utvikler Norges nye, grønne vitensenter med visjon om å bidra til inspirasjon og ny kunnskap for en bærekraftig utvikling. Solveig videreutdanner seg for tiden innenfor digital kommunikasjonsledelse. Spesielle kompetansefelt er kommunikasjon og grønn økonomi. Solveig brenner spesielt for grønn økonomi.

Henrik har mastergrad i språkvitenskap, og jobber til daglig som oversetter for BTI Studios og Screen Media. Han sitter nå som MDGs representant i Helse- og sosialkommiteen på Grünerløkka, og har tidligere også sittet i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. Han er oppvokst på Sinsen og har lang forankring i styret for MDG Grünerløkka. Han er leder av MDGs skeive nettverk De Grønne Glitrende, leder av tilsynsutvalget for Lilleborg helsehus og Lille Tøyen sykehjem, og driftsstyremedlem på Sinsen skole. nestleder for Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO). Henrik er opptatt av trær og urbane grøntområder, og å finne gode alternative løsninger til personbiltrafikk.

Henrik W. Johnsen, nestleder
Beatrice Eriksson, kasserer

Beatrice arbeider til daglig som rådgivende branningeniør i Norconsult, der hun prosjekterer brannsikringstiltak i bygninger, tunneler, og i industrien. Hun er først og fremst opptatt av å gjøre det enklest mulig for folk flest å velge grønne, bærekraftige alternativer gjennom et godt tilbud i nærmiljøet for kommunale tjenester og fritidsaktiviteter. Andre politiske intresseområder er byutvikling, transportløsninger, samt mangfold og inkludering.

Øystein er 33 år gammel, har studert mekatronikk, og jobber til daglig som produktdesigningeniør i mineralutvinningsindustrien. Han var frivilligkoordinator på Grünerløkka under lokalvalget i 2015, og er nå medlem av tilsynsutvalget for Sofienberghjemmet og hjemmetjenesten, og vara i helse- og sosialkomiteen i bydelen. Hjertesakene er dyrevelferd, teknologi og samferdsel, og han legger stor vekt på sosiale sammenkomster for å opprettholde driv i partiet.

Øystein Risan Borgersen, styremedlem
Geir Storli Jensen, styremedlem

Geir er 26 år, og jobber i bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global. Han har vært aktiv i De Grønne siden 2011, og har tidligere bl.a. vært leder i Oslo Grønne Studenter og jobbet som valgkampkoordinator i Grønn Ungdom.
Av politiske interessefelt er han spesielt opptatt av klimapolitikk, bistand- og utenrikspolitikk og friluftsliv.

Ann Helén er utdannet sivilarkitekt fra NTNU og har erfaring fra privat praksis. Hun er opptatt av helhetsperspektivet mot et bærekraftig samfunn, og mener en miljøvennlig utvikling starter med enkeltmennesket. Hun brenner for et rausere samfunn, økt trivsel, mer varige og fleksible bygningsvolumer, dyrevelferd, blågrønne strukturer og estetisk gode byrom for alle

Ann Helén Often Hassel, styremedlem
Kenneth M. Lydersen, styremedlem

Kenneth har en mastergrad i statsvitenskap ved UiO. Han jobber nå som lærervikar og assistent på Grünerløkka skole. For tiden er han styreleder i Framtiden i våre hender i Tønsberg og omegn, og han er spesielt interessert i temaene personlig frihet,bærekraft, og global rettferdig fordeling.

Daisy Sælen Hafstad, 1. vara
Rasmus Reinvang, 2. vara

Rasmus sitter i bydelsutvalget i bydel Grünerløkka og er byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling på Rådhuset, hvor han jobber med å realisere samarbeidserklæringens mål om at Oslo skal bli en foregangsby innenfor grønn byutvikling.

Ove har mastergrad i sosialt arbeid og har tidligere vært saksbehandler i barneverntjenesten. Han jobber nå som miljøterapeut på ungdomspsykiatrisk avdeling og er småbarnsfar. Politiske interesser består av luftkvalitet i byen, innbydende byrom og generelle problemstillinger om klima og mennesker.

Ove Andres Breive, 3. vara