Maria Skartsæterhagen

4. kandidat, 2. vara til BU 2015-2019