Komiteer og utvalg

Her finner du en oversikt over partiets fast møtende og vararepresentanter til bydelens komiteer og utvalg.

Ta gjerne kontakt på grunerlokka@mdg.no. Du kan også sende oss innspill gjennom dette skjemaet – Vi jobber for deg!

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Komitemedlem

Ingrid Kleiva Møller

1. vara

Åsne Andreassen

2. vara

Erland Nettum

Byutviklingskomiteen

Leder for byutviklingskomiteen

Kristian Vea

1. vara, byutviklingskomiteen

Morten Ednes

2. vara, byutviklingskomiteen

Oda Gundersen

3. vara, byutviklingskomiteen

Julie Ness

Helse- og sosialkomiteen

Komitemedlem

Henrik W. Johnsen

1. vara, helse- og sosialkomiteen

Øystein Risan Borgersen

2. vara, helse- og sosialkomiteen

Solveig Arnesen

Ungdomsrådet

Fast representant i Ungdomsrådet

Terje Smedsrud

Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg sykehjem

Leder i tilsynsutvalget

Henrik W. Johnsen

Sofienberghjemmet og hjemmetjenesten

Medlem i tilsynsutvalget for MDG

Øystein Risan Borgersen