Komiteer og utvalg

Her finner du en oversikt over partiets fast møtende og vararepresentanter til bydelens komiteer og utvalg.

Ta gjerne kontakt på grunerlokka@mdg.no. Du kan også sende oss innspill gjennom dette skjemaet – Vi jobber for deg!

Byutviklingskomiteen

Leder for byutviklingskomiteen

Morten Ednes

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Komitémedlem

Erland Nettum

Helse- og sosialkomiteen

Komitemedlem

Henrik W. Johnsen