Styret 2023

Ta gjerne kontakt med oss på grunerlokka@mdg.no, eller send oss en melding på facebook.

Gro Herredsvela Rørvik, leder

Gro er 31 år, og vokste opp ved fjæresteinene på en øy på nordvestlandet. I dag er hun en entusiastisk grünerløkkabeboer som elsker bylivet med alt det kan by på av god mat, god vin, konserter og parkliv - og turer hjem til havet! Det meste av det profesjonelle voksenlivet har hun brukt til studier innen molekylærbiologi, og en doktorgrad i mikrobiologi. Nå jobber hun i FJONG, der målet er å bidra til å gjøre klesbransjen mer sirkulær. Gro ønsker at byen skal bli en enda bedre plass å være, med ren luft, en levende fjord og masse plass til å boltre seg på for både store og små. Som alle andre gleder hun seg til en mer normal hverdag, der alle igjen kan få bruke tiden sin på å gjøre det de liker best.

Signe er 30 år, bor på nedre Løkka og er utdannet samfunnsgeograf. Hun har vært med i MDG i over 10 år og har vært folkevalgt i Bærum Kommune. Nå jobber hun som organisasjonssekretær for Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Hennes hjertesaker er norsk EU-medlemskap, grønn byutvikling og hjelp framfor straff i ruspolitikken.

Signe Bakke Sølberg, nestleder
Ulrike Zamudio-Tveterås, nestleder

Ulrike er 36 år, er utdannet samfunnsgeograf og jobber som konsulent. Hun er blant annet opptatt av at nærmiljøet skal bidra til gode hverdager, og at mennesker har behov for lavterskel natur rundt seg. Ulrike er også opptatt av kvinnehelse, barns behov for fysisk aktivitet og erfaringsbasert læring, og at vi trenger ikke-kommersielle møteplasser både i lokalmiljøet og i sentrum. I et mer globalt perspektiv er hun opptatt av at de industrialiserte landene må ta sitt ansvar på alvor i klimakrisen og når det gjelder å møte behovet for global omstilling. Ulrike mener Norge bør satse for å være i forkant i utviklingen av nye industrier og næringer.

Andreas er utdannet statsviter fra NTNU. Han har bodd på Hasle siden september 2020, og jobber med statistikk og analyse i Landbruksdirektoratet. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2018, blant annet i sentralstyret og i politiske utvalg. Hjertesaken hans er klima, og å gjøre Norge til en leder på fornybar energi, grønn industri og bærekraftig matproduksjon.

Andreas Moksnes Andreas Moksnes, styremedlem
Glenn Slotte, kasserer

Glenn er 39 år gammel, utdannet sivilingeniør i datateknikk. Han jobber som systemutvikler innen agritech hvor han forsøker å gjøre jordbruket mer effektivt og mindre arealkrevende ved hjelp av maskinlæring og annen smart teknologi. Først og fremst opptatt av klima- og naturkrisa, men også veldig interessert i byutvikling, deltagende demokrati, og prøver stadig å finne løsninger på de samfunnsutfordringene ny teknologi fører med seg. Også en ivrig syklist som tåler litt mosjon så lenge det kombineres med sightseeing eller fine natur- og friluftsopplevelser.

Einar er 68 år og har bodd i bydelen siden 1978. Han jobber som arkitekt med fokus på ENØK og sosial boligbygging. Han har erfart at eiendomsinvestorer går i spissen for grønne løsninger når det gir økonomisk avkastning. Han mener dette er en drivkraft i riktig retning, men er fortvilet over at den samme mekanismen krever økonomisk vekst som fører oss i motsatt retning. Einar blir frustrert over at økonomikommentatorene ukritisk formidler at «økonomien går bedre» når vårt forbruk øker på bekostning av natur og kultur, samtidig med at store deler av verdens befolkning mangler det mest essensielle. Han leter etter økonomiske reformer der nedskalering av de velståendes forbruk ikke må føre til økonomisk stagnasjon og sosial krise for de fattige. Han håper MDG vil bidra til å spre interesse for alternativ økonomisk tenkning.

Einar Hagnes, styremedlem
Lisa Kirkengen, styremedlem

Lisa Kirkengen er 49 år, har jobbet med internasjonalt menneskerettighetsarbeid og bistand i over 20 år og jobber nå med klima og miljø i Norad. Hun er opptatt av internasjonal klimarettferdighet og av å få fart på det grønne skiftet i Norge

Kristoffer er 48 år og brenner for miljø og sosial rettferdighet, spesielt når det gjelder barn og unge. Med mange års erfaring som kokk, har Kristoffer alltid vært opptatt av bærekraft, lokal matkultur og ansvarlig ressursbruk. Han har byttet karriere og jobber nå som digital markedsfører. Bosatt på Grünerløkka med sine to barn, er Kristoffer aktivt engasjert i sitt lokalsamfunn.

Kristoffer Parnian, styremedlem
Finn Ørstavik, styremedlem

Finn er 65 år, bor i et enda eldre hus på Frydenberg, og har doktorgrad i sosiologi og er spesielt interessert i innovasjons-sosiologi. Han arbeider ved Universitetet i Sørøst-Norge, men bor på Frydenberg. Han er med i styret for Hasle og Frydenberg og har vært med i MDG siden 2018.

Geir er 33 år, bor på Hasle og er leder av Bydelsutvalget på Grünerløkka. I tillegg til å være folkevalgt jobber han til daglig som dommer i Forliksrådet. Han har lang fartstid i en rekke roller i partiet, og er spesielt engasjert i samferdselspolitikk, natur og friluftsliv.

Geir Storli Jensen, varamedlem
Morten Iversen, varamedlem

Morten Iversen er 54 år, utdannet tekstforfatter og har jobbet en mannsalder innenfor kommunikasjon og journalistikk. Han har bodd drøyt tredve år i området rundt Birkelunden, er engasjert i lokalmiljøet, har oppdratt to barn som nå er voksne og holder for øyeblikket en åtteåring, en elleveåring og to trettenåringer i ørene.
Av politiske hjertesaker brenner Iversen for en gjennomgripende digitalisering av byggenæringen på åpne formater, naturvern, et bærekraftig, lønnsomt lokalt næringsliv, robuste oppvekstvilkår, jakt, fiske, fangst og friluftsliv på naturens premisser.