Styret 2022

Ta gjerne kontakt med oss på grunerlokka@mdg.no, eller send oss en melding på facebook.

Gro Herredsvela Rørvik, leder

Gro er 31 år, og vokste opp ved fjæresteinene på en øy på nordvestlandet. I dag er hun en entusiastisk grünerløkkabeboer som elsker bylivet med alt det kan by på av god mat, god vin, konserter og parkliv - og turer hjem til havet! Det meste av det profesjonelle voksenlivet har hun brukt til studier innen molekylærbiologi, og en doktorgrad i mikrobiologi. Nå jobber hun i FJONG, der målet er å bidra til å gjøre klesbransjen mer sirkulær. Gro ønsker at byen skal bli en enda bedre plass å være, med ren luft, en levende fjord og masse plass til å boltre seg på for både store og små. Som alle andre gleder hun seg til en mer normal hverdag, der alle igjen kan få bruke tiden sin på å gjøre det de liker best.

Andreas er utdannet statsviter fra NTNU. Han har bodd på Hasle siden september 2020, og jobber med statistikk og analyse i Landbruksdirektoratet. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2018, blant annet i sentralstyret og i politiske utvalg. Hjertesaken hans er klima, og å gjøre Norge til en leder på fornybar energi, grønn industri og bærekraftig matproduksjon.

Andreas Moksnes Andreas Moksnes, nestleder
Ulrike Zamudio-Tveterås, nestleder

Ulrike er 35 år, er utdannet samfunnsgeograf og jobber med byutvikling. Hun er blant annet opptatt av at nærmiljøet skal bidra til gode hverdager, og at mennesker har behov for lavterskel natur rundt seg. Ulrike er også opptatt av kvinnehelse, barns behov for fysisk aktivitet og erfaringsbasert læring, og at vi trenger ikke-kommersielle møteplasser både i lokalmiljøet og i sentrum. På et mer globalt perspektiv er hun opptatt av at de industrialiserte landene må ta sitt ansvar på alvor i klimakrisen og når det gjelder å møte behovet for global omstilling. Ulrike mener Norge bør satse for å være i forkant i utviklingen av nye industrier og næringer.

Glenn er 39 år gammel, utdannet sivilingeniør i datateknikk. Han jobber som systemutvikler innen agritech hvor han forsøker å gjøre jordbruket mer effektivt og mindre arealkrevende ved hjelp av maskinlæring og annen smart teknologi. Først og fremst opptatt av klima- og naturkrisa, men også veldig interessert i byutvikling, deltagende demokrati, og prøver stadig å finne løsninger på de samfunnsutfordringene ny teknologi fører med seg. Også en ivrig syklist som tåler litt mosjon så lenge det kombineres med sightseeing eller fine natur- og friluftsopplevelser.

Glenn Slotte, kasserer
Levi Levi Kasamba, styremedlem

Levi er 24 år gammel og opprinnelig fra Kongo. Levi har tatt emner på NMBU i Ås, og og studerer natur og miljøforvaltning ved USN. Han er interessert i fagbøker om politikk, økonomi, filosofi og klima.

Lisa Kirkengen er 48 år, har jobbet med internasjonalt menneskerettighetsarbeid og bistand i over 20 år og jobber nå med klima og miljø i Norad. Hun er opptatt av internasjonal klimarettferdighet og av å få fart på det grønne skiftet i Norge

Lisa Kirkengen, styremedlem
Nima Kristoffer Parnian, styremedlem

Kristoffer er 47 år, født i Iran, og kom til Norge som 13 åring. Han er utdannet kokk. Kristoffer er veldig opptatt av klimaforandringene globalt, men også av lokale tiltak rettet mot barn og ungdom i nærmiljøet.

Rannveig er en trøndersk 84-årgang bosatt i Oslo på 15.året, og bor på Rosenhoff i bydel Grünerløkka. Hun har vært opptatt av miljø og klima i mange år, men det er først de siste årene hun har engasjert seg mer aktivt. Hun brenner særlig for temaene forbruk og økende ekstremvær, og ønsker å være en god rollemodell for både yngre og eldre. Når hun ikke er på skitur eller fjelltur, jobber hun som spesialutdannet sykepleier på Sunnaas sykehus.

Rannveig Nitter, styremedlem
Margit Martinsen, styremedlem

Margit er 20 år, og studerer Internasjonale Studier på Universitetet i Oslo. Samtidig jobber hun i Framtiden i våre hender og som vitenskapelig assistent på UiO, og sitter i sentralstyret i Grønn Ungdom. Når hun plutselig skulle ende opp med noe fritid er hun veldig glad i å lese, i å lage mat og gå på konserter. Hun er særlig interessert i sosialpolitikk, skolepolitikk og byutvikling - og ønsker seg en by med flere naturlige møteplasser som går på tross av bakgrunn og identitet.

Geir er 32 år, bor på Hasle og er leder av Bydelsutvalget på Grünerløkka. I tillegg til å være folkevalgt jobber han til daglig som dommer i Forliksrådet. Han har lang fartstid i en rekke roller i partiet, og er spesielt engasjert i samferdselspolitikk, natur og friluftsliv.

Geir Storli Jensen, varamedlem
Finn Ørstavik, varamedlem

Finn er 63 år, bor i et enda eldre hus på Frydenberg, og har doktorgrad i sosiologi og er spesielt interessert i innovasjons-sosiologi. Han arbeider ved Universitetet i Sørøst-Norge, men bor på Frydenberg. Han er med i styret for Hasle og Frydenberg og har vært med i MDG siden 2018.