Styret 2024

Ta gjerne kontakt med oss på grunerlokka@mdg.no, eller send oss en melding på facebook.

Kristoffer er 49 år gammel, han er lidenskapelig opptatt av miljø og sosial rettferdighet, med et spesielt fokus på barn og unge. Fra kokk med et engasjement for bærekraft og lokal mat, har han utviklet seg til digital markedsføringsstrateg hos Wunderbrand Norge AS, der han benytter digital innovasjon til å fremme miljøsaken. Gjennom sin tid hos Miljøpartiet De Grønne på Grünerløkka, har han innehatt flere nøkkelroller, inkludert styremedlem og medlemsansvarlig. Disse erfaringene har vært berikende og har forberedt ham på ansvaret som styreleder fra 2024. Som leder er hans mål å aktivt fremme verdier om miljøvern og sosial rettferdighet, samt å sikre merkbare forbedringer i lokalsamfunnet. Bosatt på Grünerløkka med sine to fantastiske barn, er han dypt engasjert i lokalsamfunnet. Hans innsats strekker seg videre til rollen som leder for Tilsynsutvalget, der han arbeider for å sikre høy kvalitet på lokale tjenester, et tiltak han ser som essensielt for å forbedre livskvaliteten for alle innbyggere på Grünerløkka.

Kristoffer Parnian, styreleder
Gro Herredsvela Rørvik, nestleder

Gro er 33 år, og vokste opp ved fjæresteinene på en øy på nordvestlandet. I dag er hun en entusiastisk grünerløkkabeboer som elsker bylivet med alt det kan by på av god mat, god vin, konserter og parkliv - og turer hjem til havet! Det meste av det profesjonelle voksenlivet har hun brukt til studier innen molekylærbiologi, og en doktorgrad i mikrobiologi. Gro ønsker at byen skal bli en enda bedre plass å være, med ren luft, en levende fjord og masse plass til å boltre seg på for folk i alle livets faser. I tillegg til å være nestleder i Grünerløkka MDG, er hun også fast representant for MDG i helse- og sosialkomiteen i bydelen, og vara til bydelsvalget.

Finn er 65 år, bor i et enda eldre hus på Frydenberg, og har doktorgrad i sosiologi og er spesielt interessert i innovasjons-sosiologi. Han arbeider ved Universitetet i Sørøst-Norge, men bor på Frydenberg. Han er med i styret for Hasle og Frydenberg og har vært med i MDG siden 2018.

Finn Ørstavik, Arrangementsansvarlig
Einar Hagnes, styremedlem

Einar er 68 år og har bodd i bydelen siden 1978. Han jobber som arkitekt med fokus på ENØK og sosial boligbygging. Han har erfart at eiendomsinvestorer går i spissen for grønne løsninger når det gir økonomisk avkastning. Han mener dette er en drivkraft i riktig retning, men er fortvilet over at den samme mekanismen krever økonomisk vekst som fører oss i motsatt retning. Einar blir frustrert over at økonomikommentatorene ukritisk formidler at «økonomien går bedre» når vårt forbruk øker på bekostning av natur og kultur, samtidig med at store deler av verdens befolkning mangler det mest essensielle. Han leter etter økonomiske reformer der nedskalering av de velståendes forbruk ikke må føre til økonomisk stagnasjon og sosial krise for de fattige. Han håper MDG vil bidra til å spre interesse for alternativ økonomisk tenkning.

Fredrik er 35 år, vokste opp på Stovner, øst i Oslo og bor nå på Løren.
Han har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon på Universitet i Stavanger,
og jobber i dag bak kamera på ulike TV-produksjoner og dokumentarfilmer.
En av filmene Fredrik jobbet mye med var Griseindustriens hemmeligheter, så naturlig nok er dyrevelferd en av hjertesakene hans. Han vil jobbe for at det skal lønne seg å velge grønt også i matveien.

Fredrik Klæth Eriksen kasserer
Geir Storli Jensen, varamedlem

Geir er 33 år, bor på Hasle og er leder av Bydelsutvalget på Grünerløkka. I tillegg til å være folkevalgt jobber han til daglig som dommer i Forliksrådet. Han har lang fartstid i en rekke roller i partiet, og er spesielt engasjert i samferdselspolitikk, natur og friluftsliv.

Andreas er utdannet statsviter fra NTNU. Han har bodd på Hasle siden september 2020, og jobber med statistikk og analyse i Landbruksdirektoratet. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2018, blant annet i sentralstyret og i politiske utvalg. Hjertesaken hans er klima, og å gjøre Norge til en leder på fornybar energi, grønn industri og bærekraftig matproduksjon.

Andreas Moksnes Andreas Moksnes, varamedlem
Morten Iversen, varamedlem

Morten Iversen er 54 år, utdannet tekstforfatter og har jobbet en mannsalder innenfor kommunikasjon og journalistikk. Han har bodd drøyt tredve år i området rundt Birkelunden, er engasjert i lokalmiljøet, har oppdratt to barn som nå er voksne og holder for øyeblikket en åtteåring, en elleveåring og to trettenåringer i ørene.
Av politiske hjertesaker brenner Iversen for en gjennomgripende digitalisering av byggenæringen på åpne formater, naturvern, et bærekraftig, lønnsomt lokalt næringsliv, robuste oppvekstvilkår, jakt, fiske, fangst og friluftsliv på naturens premisser.