Fotocredit:

– Tiden er overmoden for oppgradering av Markveien og Søndre gate

Leserinnlegg fra Karen Contreras Lisperguer, Andreas Wroldsen og Geir Storli Jensen i Vårt Oslo

mars 15, 2022

Nylig har Geir Rognlien Elgvin i NSW Arkitektur og Christine Grape i Grape arkitekter tatt til orde for å oppgradere Søndre gate på Grünerløkka til et gatetun hvor det blir bedre plass til både gående, uteservering og sitteplasser mot elven. Det støtter vi i Miljøpartiet De Grønne på Grünerløkka, og vi mener det blir avgjørende å inkludere Søndre gate når den lovede oppgraderingen av Markveien settes i gang. Vi vil oppfordre byrådet til å prioritere denne gaten når de nå skal utvide bilfritt byliv til også utenfor Ring 1.

Søndre gate er nemlig sammen med Markveien et perfekt sted å starte . Her finnes allerede aktørene som skaper byliv, og det bor massevis av mennesker her. Men arealet mellom husene trenger desperat en omdisponering for at det livet skal få blomstre. Selv om vi liker å tro at Grünerløkka er stedet for yrende byliv, minner gatene her fremdeles litt for mye om denne illustrasjonen av svenske Karl Jilg:

Illustrasjon av en bygate er veiarealet er erstattet med et stup og hvor fotgjengerne balanserer på smale fortau som skal illustrere hvor mye plass bilen tar i byen.
Illustrasjon: Trafikverket/Kar Jilg

Markveien har allerede i lang tid mer eller mindre blitt overtatt av gående og syklende, men den fysiske infrastrukturen har ikke hengt med i svingene. Fremdeles er mesteparten av arealet bilvei, og gående må trenge seg sammen på fortau som er alt for smale – i hvert fall sett i sammenheng med hvor stor gangtrafikken er.

I Søndre gate ligger Kaffebrenneriet, Le Benjamin, Delicatessen, Christiania Minigolf Club og flere klare for å skape byliv. Det er også behov for oppholdssteder som ikke er næring. Gata er sørvendt og solfylt, og med Akerselva miljøpark som nabo kan jeg nesten garantere at benker, treningsapparater eller for den saks skyld utekontorer (sett inn lenke) ville blitt fylt opp med folk og liv store deler av året.

I tillegg er konsekvensene av å stenger gater for normal biltrafikk allerede utredet i Konseptvalgutredning Grünerløkka fra 2017. Det betyr at vi allerede har en overordnet utredning om hvordan man kan sikre adkomst samtidig som man omdisponerer areal til gående, syklende og byliv. Samlet for hele området foreslo planen et konsept som reduserte arealet i gatene som er forbeholdt biler fra 56,7% til 22,5%.

Fordelingen av gatearealet på Grünerløkka i 2017 og slik en har sett det for seg i KVU Grünerløkka. Illustrasjon: KVU Grünerløkka / Oslo Kommune Bymiljøetaten.

Første steg i planen er allerede ferdig. Nye Thorvald Meyers gate er blitt en fantastisk vakker gate, selv om det fremdeles er detaljer som har forbedringspotensiale. Nå er det på tide at vi kommer oss videre, og vi i Grünerløkka MDG er utålmodige på vegne av beboere, næringsdrivende og besøkende.

Byrådet har i sin plattform lovet å starte oppgradering av Markveien, og det ville vært en stor tapt mulighet å ikke samtidig inkludere sidegaten Søndre gate. Tiden er overmoden for at byrådet bestiller et forprosjekt om hvordan disse gatene kan oppgraderes. Og ikke minst blir det avgjørende at beboere, næringsdrivende og lokalpolitikere involveres i hvordan den konkrete utformingen skal bli, så vi får mest mulig ut av det utrolig begrensede arealet vi har mellom husene her på Grünerløkka.

En versjon av dette innlegget sto på trykk i Vårt Oslo 03.11.2021.