Våre politikere

Her finner du en oversikt over partiets representanter i bydelsutvalget og komiteene for perioden 2023-2027. I tillegg til disse har vi en lang rekke kloke folk med verv i skoledriftsstyrer, skolemiljøutvalg, tilsynsutvalg og ikke minst varaer.

Ta gjerne kontakt på grunerlokka@mdg.no – Vi jobber for deg!


Geir Storli Jensen,
Bydelsutvalgsleder på Grünerløkka.


Isa Isene,
fast representant i Bydelsutvalget.


Karen Jacqueline Contreras-Lisperguer,
fast representant Bydelsutvalget og i Byutviklings- og næringskomiteen.


Christen Andreas Wroldsen,
Ffst representant i Byutvikling- og næringskomiteen og 1. vara i bydelsutvalget.


Morten Iversen,
fast representant i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen.


Gro Herredsvela Rørvik,
fast medlem i Helse- og sosialkomiteen.