GRØNN POLITIKK

For oss handler grønn politikk om å tenke helhetlig og kreativt. De gode, bærekraftige løsningene for menneskene, dyrene og våre naturlige omgivelser ligger ofte ikke så langt unna, dersom en tør å tenke nytt.

Grønt betyr muligheter, og dermed en spesiell omsorg for kloden vi bor på. Men vi er grønne også fordi vi er opptatt av trygge og bærekraftige oppvekstmiljø, kulturelt mangfold og et inkluderende fellesskap for menneskene som besøker eller bor på Løkka. Hvordan lager vi et samfunn som er trygt og godt, og hvor alle får utfolde seg, prøve og feile? Hva er politikkens rolle i å skape et samfunn som fungerer for individer, ikke for løst definerte grupper og båser? Noen ting må reguleres politisk, andre ting bør politikken holde seg unna. Vi ønsker oss mer fokus på kvalitet og helhetlige, enkle løsninger som gir mening for dem som skal bruke dem. På Løkka jobber derfor blant annet for

  • mer grasrotdemokrati og et dynamisk politisk miljø
  • videre utvikling av små bedrifter og butikker med unike egenskaper i bydelen
  • en bredere, grønnere og mer visjonær områdepolitikk i bydelen
  • en gjennomtenkt, gjennomført og integrerende sosialpolitikk
  • offentlige ordninger som gjør det “lett å velge rett” i hverdagen
  • smal og bred kultur, side om side
  • at Grünerløkka kan bli en foregangsbydel for grønt og sosialt entrepenørskap
  • en trygg og vennlig bydel for folk i alle aldre

Vil du vite mer om hva vi står for? Du kan lese vårt 10-punkts program for Grünerløkka, «grønne visjoner», her, og om du virkelig vil gå i dybden er Oslo MDGs program tilgjengelig her.

Ved kommunevalget i 2015 gjorde De Grønne på Grünerløkka et brakvalg, og  fikk 15,3% av stemmene i bydelen. Etter valget gikk vi inn i et solid majoritetssamarbeid om et fremoverlent miljøsamarbeid med AP, SV og Rødt. Avtalen ga oss bydelsvaraordføreren, representasjon i alle bydelens komiteer og utvalg, og leder for byutviklingskomiteen. Sammen utformet vi en samarbeidserklæring som staker ut vår felles kurs og våre overordna politiske prioriteringer for perioden 2015-2019.

Miljøpartiet De Grønne Grünerløkka jobber for å gjøre bydelen vår grønnere på alle områder. Vil du vite mer om grønn politikk? Besøk gjerne de nasjonale sidene til Miljøpartiet De Grønne.