Alt klart for grønne midler på Grünerløkka!

Fotocredit: Miljøpartiet De Grønne

I Bydelsutvalgets møte forrige torsdag ble retningslinjene for Grünerløkkas grønne midler endelig vedtatt. Det betyr at enkeltpersoner, grupper, borettslag og sameier, organisasjoner, gründere og andre med gode, grønne idéer straks kan søke om støtte til å gjennomføre dem.

mars 25, 2016

Oppdatering 02.04.2016: Kommunens informasjonssider for Grønne midler er nå på plass. Løp og søk! 🙂

Miljøpartiet De Grønne jobber for å gjøre Grünerløkka til en pilotbydel for nye løsninger for bymiljø og klimatiltak. Gjennom ordningen for grønne midler vil bydelen støtte lokale initiativ og eksperimenter som fremmer godt naboskap, stedseierskap og miljøengasjement. Nå er kriteriene og retningslinjene for tildeling av midler vedtatt, og det vil snart åpnes for søknader.

Kristian Vea, leder i byutviklingskomiteen på Grünerløkka (MDG)
Kristian Vea, leder i byutviklingskomiteen på Grünerløkka

– Dette er fantastisk! Vi er glade for at det formelle nå er på plass, og vil takke både bydelsdirektøren og de andre partiene for et solid arbeid med utformingen av retningslinjer for bydelens grønne midler, sier Kristian Vea.

– De har fått til mye spennende på Sagene, og det virker på meg som om hele det politiske miljøet på Grünerløkka gleder seg til å se hva ordningen kan gjøre for bydelen. Vea jobbet med kriteriene sammen med Ann Helén Often Hassel, styremedlem i MDG Grünerløkka og vara i BUK, og deltok i behandlingen av kriteriene i både Byutviklingskomiteen og i forrige ukes møte i Bydelsutvalget.

MDG Sagene gikk foran

Bydel Sagene har hatt en slik ordning en stund, etter at Miljøpartiet De Grønne i bydelen fikk det på plass sammen med sine samarbeidspartier. Ideen kom opprinnelig fra Siri Mittet, styremedlem i MDG Sagene og gründeren bak «Gruten«, som har gjort forretning av å oppsirkulere kaffegrut. I 2015 ga Sagene blant annet støtte til økologisk dyrking for barnehager og barnefamilier på Geitmyra matkultursenter for barn, birøkting og sykkelservicestasjon på Torshov, skolebesøk og foredrag for elever i regi av Bellona,  et gjenbruksprosjekt for klær, parkdyrkingsprosjektet «Parkens Grøde» og til oppgradering av uteplasser.

Les hele tildelingslisten for Sagenes grønne midler i 2015 her.

Rødgrønt samarbeid, grønt gjennomslag

Solveig Arnesen, lokallagsleder i Grünerløkka MDG
Solveig Arnesen, lokallagsleder i Grünerløkka MDG

Etableringen av ordningen for grønne midler var et mål i samarbeidserklæringen mellom Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt etter brakvalget i fjor, hvor De Grønne fikk hele 15,3% av stemmene.

– Vi er stolte av å kunne levere gode, grønne løsninger for Grünerløkka allerede nå, sier lokallagsleder og nestleder i Bydelsutvalget Solveig Arnesen. Nå venter vi i spenning på å se hva Grünerløkkas ildsjeler kan få til! Hun fremmet det opprinnelige forslaget om grønne midler sammen med BU-representant og byrådssekretær for byutvikling Rasmus Reinvang.

 

Levende, grønn by
Brenner du inne med en idé til hvordan byen kan bli grønnere, vakrere eller mer menneskevennlig? Søk bydelens grønne midler! Foto: MDG Gamle Oslo