Fotocredit:

Bidra til vårt nye politiske program

Det nærmer seg så smått bydelsvalg, og vi er i gang med å lage et nytt politisk program for Grünerløkka MDG i valgperioden 2023-2027.

november 11, 2022

Programmet er ikke tenkt å dekke over alt og alle temaer, men er ment som et lokalt supplement til valgprogrammet til Oslo MDG.

Her finner du et tidlig utkast til lokalpolitisk program:
Førsteutkast lokalpolitisk program for Grünerløkka MDG, 2023-2027.
I utkastet har vi forsøkt å vise fram noen hovedprioriteter i vårt lokalpolitiske arbeid, og noen tilhørende tiltak.

Vi trenger mange typer tilbakemeldinger:
● Nye forslag til saker eller mål som mangler i programmet i dag.
● Forslag til bedre formuleringer av ting som allerede står i utkastet.
● Forslag til hva som ikke trenger å være med.
● Innspill til struktur

Vi setter pris på alle innspill, send det til opp på grunerlokka@mdg.no.

Høringsfristen er satt til 27.november. Dersom alt går etter planen skal programmet vedtas på vårt årsmøte i januar.

På forhånd takk for alle innspill!

Med vennlig hilsen Ulrike, Lisa, Gro, Finn og Geir i programkomiteen.