Fotocredit:

Dette nedslitte bygget kan bli en perle

Sophies Minde på Carl Berner er et sørgelig skue. Hvis kommunen tør å satse kan det bli et byøkologisk fyrtårn, og det bankene demokratiske hjertet bydelen trenger.

august 6, 2019

I en mulighetsstudie lagd for kommunale Omsorgsbygg skisseres det hvordan bygningen kan rustes opp og bli til “et grønt hjerte i bydelen der bygning, landskap, barnehagedrift og matproduksjon inngår i et lokalt biologisk kretsløp som utnytter lokale ressurser og gir redusert energibehov, reduserteavfallsmengder og lokalprodusert mat”.

Gjennom prosjektet vil uteområdene kunne opprustes til et flott parkanlegg for beboerne i området. Oslo kommunes grøntregnskap viser at Grünerløkka er den bydelen med minst grøntområder per innbygger. Derfor er kvaliteten på de små grønne lungene vi har helt avgjørende for folks trivsel og helse. Utadvendte fasader vil gjøre hele området til et hyggeligere og mer menneskevennlig sted å være.

Samtidig trenger bydelen nye og mer hensiktsmessige lokaler og mer plass. Beregninger i mulighetsstudien viser at bydel Grünerløkka vil kunne tilbys bedre, mer formålstjenlige og rimeligere lokaler enn det de leier i dag hvis Sophies Minde rustes opp.

Fra Omsorgsbyggs mulighetsstudie for Sophies Minde

Bydel Grünerløkka strekker seg helt fra områdene rundt Nybrua til Sinsen, Løren og Hasle. Tyngdepunktet har flyttet seg betydelig de siste årene — stadig fler bor på Løren og Hasle. Med alle utbyggingsplanene i de områdene kommer trenden bare til å fortsette. Carl Berner og Sophies Minde ville sånn sett også ha en perfekt beliggenhet, og utgjøre et naturlig midtpunkt i bydelen.

Vi i Grünerløkka MDG oppfordrer kommunen til å sette fart på prosjektet og bevilge penger så det kan realiseres. Hvis disse planene havner i skuffen, mister vi en strålende mulighet til å ruste opp et litt slitent og oversett område i bydelen, muligheten til å skape en demokratisk høyborg for bydelen vår, og en mulighet til å vise at vår tittel som Europeisk miljøhovedstad er velfortjent.

Geir Storli Jensen,
leder og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne på Grünerløkka