Et løft for parkene og for barn og unge

I bydelsutvalgsmøtet torsdag kveld vedtok politikerne neste års budsjett for bydel Grünerløkka. MDG, AP og SV, som sammen har flertall, fikk vedtatt flere tydelige satsinger inn i det nye året – på barn og unge, på inkludering, og ikke minst på grøntområdene i bydelen.

desember 11, 2020

 

BU-leder Geir Storli Jensen (foto: Dona Gashi)

– Er det noe dette året i år har vist, så er det hvor viktige parkene er for oss som bor sentralt, sier bydelsutvalgsleder Geir Storli Jensen (MDG).
– Derfor er vi ekstra glade for at vi neste år får til å ta et skikkelig tak for å løfte parkene våre.

Parksatsingen er på 2,8 millioner, og kan gi etterlengtede oppgraderinger av Sinsenjordet og Bülow Hanssens plass, og oppstart av en mulighetsstudie for oppgradering av Hallénhagen. Vemund Rundberget (AP), som er nestleder i bydelsutvalget, mener det er viktig å prioritere:

– Det har vært viktig for oss å løfte de delene av bydelen hvor mange bor trangt. Med dette budsjettet kan vi få til etterlengtede forbedringer av parker i områdene Sinsen, Carl Berner og Dælenenga.

Satsing på barn og unge

Jane Vogt Evensen (SV) forteller at det har det vært viktig å få til en satsing som går fra dag èn for barna i bydelen. Budsjettet for 2021 sikrer ekstra oppfølging av nybakte mødre og barn gjennom ammeveileder, styrking av barnehagene og utvikling av nye ungdomstilbud:

- Ungdommene på Hasle og Løren har manglet fritidstilbud og steder å oppholde seg. Nå vil vi gjøre et løft for de mange ungdommene i den «nye» delen av bydelen. 

- - Vi vet at mange barn og unge har det vanskelig som følge av koronapandemien. Derfor satser vi på barn og unge i hele bydel Grünerløkka!

Partiene har satt av midler til å styrke ungdomstilbudet i Hasle/Løren-området, til å øke den spesialpedagogiske innsatsen i barnehagene, til oppgradering av uteområder i barnehager, til å opprettholde ammeveileder ved Grünerløkka familiehus,  og til videreføring av Grüner fotball sin miljøarbeider ved Dælenenga.

Mangfold, inkludering og antirasisme

Tidligere har politikerne på Grünerløkka vedtatt at vi skal være en rasisme-, vold- og diskrimineringsfri bydel. Nå vil MDG, AP og SV at arbeidet skal konkretiseres ytterligere, forteller Jane Vogt Evensen.

– Vi er stolte av at Grünerløkka nå skal få sitt eget ombud som skal jobbe systematisk mot rasisme og diskriminering i bydelen vår. Mangfold og inkludering blir en av de viktige satsingene i budsjettet.

I budsjettforslaget er det satt av midler til opprettelse av et eget ombud mot rasisme og diskriminering, til den årlige markeringen av mangfoldsdagen “Grünerløkka for alle”, støtte til flerspråklig koronakommunkasjon gjennom Radio InterFM, og en styrking av Laget Quo Vadis som gir arbeidspraksis og språkopplæring for personer med lite arbeidserfaring og norskkunnskaper.

– Selv om vi får til mye, har vi også vært opptatt av å fortsette den trygge økonomiske styringen i bydelen, legger Geir Storli Jensen til.
– Med dette forslaget opprettholder vi en økonomisk buffer, som gjør at bydelen vil være rustet for det usikre året vi går inn i.

Alle budsjettforslagene fra MDG, AP og SV

 • 2 800 000 kr til opprustning av bydelens grøntområder.
 • 1 662 000 kr til styrket ungdomstilbud i Hasle/Løren-området.
 • 250 000 kr i krisestøtte til Grünerløkka kultur- og næringsforening.
 • 1 000 000 kr til oppgradering av uteområder i barnehager.
 • 1 000 000 kr til spesialpedagogisk innsats i barnehagene
 • 400 000 kr til Ammeveileder ved Grünerløkka familiehus.
 • 1 000 000 kr til å styrke Laget Quo Vadis.
 • 500 000 kr til ombud for å systematisere arbeidet mot rasisme og diskriminering.
 • 250 000 kr til årlig markering av Grünerløkka for alle.
 • 100 000 kr til Miljøarbeider på Dælenenga
 • 100 000 kr til flerspråklig koronakommunikasjon i samarbeid med Radio InterFM.