bilde av tbanekart
Fotocredit: KVU Oslo Navet

Høyres forslag vil gi dårligere kollektivtilbud

– Bare på Grünerløkka bor det 55.000 mennesker, forsikret Høyres Eirik Lae Solberg da han lanserte forslaget om en alternativ t-banetunnel. Det han unngikk å fortelle er at de aller fleste av oss som bor her vil få et dårligere tilbud med Høyres forslag til tunnel.

februar 20, 2019

Når Oslo Høyre har lansert sitt alternative forslag til t-banetunell framstår det som et forsøk på frieri til velgerne på Grünerløkka. Men i sin iver etter å tekkes velgerne i Oslos mest folkerike bydel glemmer de at det store flertallet av oss allerede bor ved en t-banestasjon.

- Over 80 prosent av Grünerløkkas innbyggere få et betydelig bedre kollektivtilbud med Ruters forslag til ny sentrumstunnel.

Nærmere 60 prosent av oss i bydelen bor ved Carl Berner, Sinsen, Løren, Hasle og Ensjø t-banestasjoner, og andelen blir stadig høyere. Hvis vi regner med den foreslåtte stasjonen ved Nybrua vil over 80 prosent av Grünerløkkas innbyggere få et betydelig bedre kollektivtilbud med Ruters forslag til ny sentrumstunnel. Forslaget vil øke antallet avganger kraftig, for mange av oss betyr det å gå fra dagens 15. minutters avganger til avganger hvert 4. minutt!

bilde av tbanekart
Foreslått framtidig t-banenett, med hyppighet mellom avganger. Fra KVU Oslo Navet.

Å kunne få hyppigere avganger på grenbanene i t-banenettet er selve kongstanken ved Ruter sitt forslag til ny tunnel. Med Høyre sitt forslag må mange flere reisende bytte bane på veien til jobb, det vil ikke bli mulig med like hyppige avganger på grenbanene, og ikke minst vil enda flere utredninger føre til atter nye utsettelser.

I sin desperate søken etter å nye ideer for Oslo har Høyre klart å ende med en idé som høres fin ut på papiret, men som vil gjøre hverdagen dårligere for de aller fleste av oss.

Det Oslo trenger nå er ikke enda flere utredninger av de over 100 tunnelforslagene som Ruter allerede har vurdert. Vi trenger politikere som lytter til faglige råd, og som sørger for fortsatt full fremdrift i investeringene i kollektivtransport.

Geir Storli Jensen,
leder i Grünerløkka Miljøpartiet De Grønne

Innlegget har tidligere blitt publisert hos Vårt Oslo