Livskvalitet er stikkord for Grünerløkka-budsjettet

I det siste møtet i bydelsutvalget før jul ble budsjett for Grünerløkka bydel bestemt. Her kan du lese hva Solveig Arnesen, som er nestleder i bydelsutvalget og leder av Grünerløkka MDG, har å si om budsjettet:

 

januar 7, 2017

Solveig Arnesen, lokallagsleder i Grünerløkka MDG

«Miljøpartiet De Grønne er glade for å være med på et budsjettforslag som har livskvalitet for innbyggerne som en fellesnevner.

Vi håper å bidra til flere meningsfulle dager i barnehagen for barn med spesielle utfordringer. Vi styrker ungdomsklubbene som gjør en utrolig viktig innsats for å forebygge at ungdommer faller utenfor i samfunnet. Vi styrker seniorsentrene som er en viktig sosial arena som forebygger ensomhet blant eldre og bidrar til at våre seniorer mestrer hverdagen i større grad.

Vi ønsker oss forslag til tiltak for å få ned antall unge på sosialhjelp slik at de forhåpentligvis finner en mer meningsfull hverdag. Og vi ønsker oss en kultur og – miljøfestival og en arena for lokal kultur og bydelens grønne prosjekter.

Vi må også erkjenne at Grünerløkka er en sentrumsbydel og har sine utfordringer. Likevel mener vi at dette budsjettforslaget som Arbeiderpartiet, SV og MDG er enige om er et forslag som i størst mulig grad bidrar til bedre livskvalitet for innbyggerne i vår bydel.»

 

Solveig Arnesen,

Nestleder i Grünerløkka bydelsutvalg og leder i Grünerløkka MDG