Bilde av Geir Storli Jensen
Fotocredit: Dona Gashi

Nå blir han BU-leder

Mandag ble det klart at MDG fortsetter samarbeidet med Arbeiderpartiet og SV på Grünerløkka, men denne gangen med bydelens første grønne BU-leder!

oktober 22, 2019

De tre partiene har signert en samarbeidserklæring som skal ta Grünerløkka et langt steg videre i en grønnere retning. I tillegg til felles politikk er partiene er enige om å samarbeide om posisjonene i bydelsutvalget, og at Geir Storli Jensen (30) vil bli bydelens nye BU-leder. Formelt skjer ikke valget før på bydelsutvalgsmøtet 24. oktober.

- Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige om en erklæring som tar på alvor at vår tids største utfordringer er klimaendringene, tap av natur og den økende ulikheten mellom folk.

Vemund Rundberget fra Arbeiderpartiet blir nestleder i bydelsutvalget.

Erklæringen slår fast at Grünerløkka skal være en grønn, mangfoldig og inkluderende bydel for alle, hvor fellesskapet står sterkt, forskjellene er små og det er lett å leve miljøvennlig. Geir avslører at det var god stemning under forhandlingene, og at man tidlig ble enige om hvilken retning partiene ville ta bydelen:

– Gjennom forhandlingene har det blitt klart at våre tre partier har mye til felles, men at vi også utfyller og styrker hverandre med forskjellig kunnskap og erfaringer, sier han.

Miljøpartiet De Grønne ble bydelens største parti i lokalvalget, med 26,4 % oppslutning og hele 4 mandater i bydelsutvalget. I tillegg skal grønne politikere nå fylle en rekke verv i komiteer, råd og utvalg i bydelen:

– Det er viktig for oss i De Grønne å vise at vi også kan være ansvarlige og styre. Grünerløkka kan bli et viktig utstillingsvindu for partiet i årene framover.

Fakta: Geir Storli Jensen

  • Er 30 år og bor på Hasle med kona Hanna.
  • Har bakgrunn fra barne- og ungdomsfrivilligheten, og jobber i Norges speiderforbund.
  • Har erfaring fra en lang rekke verv i Miljøpartiet De Grønne, og er i dag leder i Grünerløkka MDG.
  • Geir er spesielt opptatt av at vi må redusere klimautslipp, at vi skal ta vare på naturen i byen vår, en byutvikling som tilrettelegger for gode miljøvennlige liv.

Geir er ikke bare opptatt av å redusere klimagassutslipp og å ta vare på bynaturen.
– Det er viktig at vi gjør vårt for å være med på å løse store globale utfordringer, men vi har også mange utfordringer her i bydelen, som barnefattigdom og trangboddhet, sier han.
– Det er ekstremt viktig at vi klarer å skape gode liv også for de som har det vanskeligst i samfunnet vårt.

Du kan bli bedre kjent og komme i kontakt med Geir på twitter (@geirst0rli), instagram (@geirstorlijensen) eller ved å sende epost til geirstorlijensen@gmail.com

Du kan lese mer om valgresultatet her, og du finner sakspapirer og informasjon om bydelspolitikken på bydelens nettsider.