Fotocredit:

Dette vil vi kjempe for på Grünerløkka

I vårt bydelsprogram kan du lese hva vi syns er viktig og vil prioritere å jobbe med i perioden 2023-2027.

mars 4, 2023

Du finner programmet vårt her: GrunerløkkaMDG partiprogram 2023-2027

Våre hovedsaker

  • Bydelens grøntområder skal være attraktive og nyttige for både mennesker, dyr og insekter.
  • Bydel Grünerløkka skal være et trygt sted å vokse opp, der barn og unge har gode muligheter til å møtes, utvikle seg og lære.
  • Det skal være trygt og enkelt å komme seg fram til fots, på sykkel og med kollektivtransport.
  • Grünerløkka skal være en bydel med like muligheter for alle, og med en sterk frivillighet og sosial infrastruktur.
  • Det skal være enkelt å gjenbruke, dele og å reparere mer.
  • Bydelen skal beholde sitt særpreg med variert kulturliv, små, uavhengige butikker, og
    serveringssteder.

Bydelsprogrammet er ikke ment å dekke alle politikkområder, men som et supplement til det vedtatte partiprogrammet for Oslo MDG. Det kan du kan finne her.