Fotocredit:

Sofienberg og Lakkegata skole bør inn i videre planer for Tøyen-løftet!

På forrige ukes møte i bydelsutvalget fikk MDG Grünerløkka gjennomslag for at bydelen skal be byrådet inkludere Sofienberg i en fremtidig utvidelse av områdeløft Tøyen!

februar 22, 2016

«Her har nok byrådet glemt Lakkegata skole», sier Rasmus Reinvang som fremmet forslaget for bydelsutvalget. «Skolegården og nærmiljøet trenger sårt til et løft, og nærheten til botanisk hage gjør også at Lakkegata skole naturlig bør inkluderes i et samarbeid med Universitetet i Oslo i området. Vi er veldig glade for at bydelsutvalget støtter dette, og håper vi nå kan få til et løft på nedre Sofienberg!»

LakkegataSkole
Lakkegata skole. Bilde: Wikimedia Commons

Med noen gode presiseringer fra våre kolleger i Grünerløkka Venstre ble forslaget vedtatt,  og bydelsutvalget sender med dette et brev til byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen. Der vil vi be om at Oslo kommune inkluderer deler av  Sofienberg og Lakkegata skole i en videre utvikling av områdeløft Tøyen. 

 

- Vi er veldig glade for at bydelsutvalget støtter dette, og håper vi nå kan få til et løft på nedre Sofienberg! – Rasmus Reinvang, BU-representant for MDG Grünerløkka

Oslo kommune har i dag «Områdeløft Tøyen» er et områdeprogram over fem år (2014-2018) som skal bedre levekårene til folk på Tøyen, etter modell fra Groruddalssatsingen. Programmet handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med innbyggernes behov og ønsker. Du kan lese mer om prosjektet her.

I byrådserklæringen understreker det nye byrådet at det nå skal «forlenge, forsterke og fornye ordningen med bydelsvise områdeløft med satsing på lokal frivillighet, kultur og medvirkning, hvor målet er en mer bærekraftig by og sosial utjevning.»  I erklæringen står det videre at byrådet vil «utvide Tøyenløftet til Vaterland, Grønland og Hausmannskvartalet», og at byrådet vil «utvikle og utvide samarbeidet med universitetet knyttet til Tøyenløftet og Tøyen skole, og et samarbeid om Vitensenter, klimasenter og veksthus.»

Du kan lese hele byrådserklæringen her.

Hjelp oss gjøre Grünerløkka enda bedre. Har du en stor eller liten sak du mener vi bør se nærmere på? Ta kontakt, da vel!