Fotocredit: Foto credit: Jechstra, flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Strakstiltak for Lakkegata skole

Ved Lakkegata skole er foreldre og ansatte bekymret over at uteområdene er for små, og at det foregår åpenlyst salg av narkotika rett utenfor skolens område. På torsdagens møte i bydelsutvalget fikk Venstre og MDG med seg de andre partiene på å ta tak for å bedre situasjonen!

 

juni 18, 2016

Lakkegata skole har mange elever, og som tidligere er omtalt i Aftenposten er det stort behov for å utvide skolegården så elevene får et tilstrekkelig uteområde. I det siste har det også oppstått et problem med salg av narkotiske stoffer rett utenfor skolens område.

Derfor vedtok bydelsutvalget denne uka å be byrådet om å fremskynde reguleringsprosessen, så Mosse Jørgensens plass og Lakkagata 75b kan innlemmes i skolegården. Samtidig ba bydelsutvalget om at det iverksettes midlertidige tiltak i påvente av reguleringen.

 

- For oss i De Grønne er det viktig at barna har tilgang på gode og trygge uteområder i skolehverdagen. Det var viktig for oss å be både om midlertidige tiltak som kan bedre situasjonen på kort sikt, og langsiktige løsninger som sikrer gode uteområder for framtiden.

MDG foreslo også at bydelen kontakter politiet for en redegjørelse om hvordan situasjonen prioriteres og fikk bekreftelse fra bydelsadministrasjonen at bydelen allerede er i dialog med politiet.

Vi takker Venstre for å ta initiativ i saken!

Bydelsutvalget vedtok følgende uttalelse

  • Bystyret har vedtatt at byrådet skal komme tilbake med en sak om innlemming av Mosse Jørgensens plass og Lakkagata 75b i Lakkegata skoles uteareal, samt en vurdering av hvordan areal opparbeides som skolegård. Med bakgrunn i situasjonen med utstrakt dopsalg utenfor skolen ber bydel Grünerløkka byrådet om at reguleringsplanen fremskyndes. Vi ber også om  at det iverksettes midlertidige tiltak i påvente av reguleringen for å markere, skjerme og skilte Mosse Jørgensens plass og Lakkegata 75b, som en del av skolens område. Dette må være på plass før skolestart i august 2016. I tillegg bør det i verksettes noen strakstiltak slik at skolens barn midlertidig kan benytte Lakkegata 75b som uteareal.
  • NB: MDG foreslo også som et midlertidig tiltak å vurdere parkeringssituasjonen rundt Lakkegata skole da parkerte biler fungerer som dopdeponier - dette ble dessverre ikke vedtatt.
  • Flertallet som MDG er en del av vedtok samtidig å bevilge 100 000 til en verktøykasse for tiltak for en guttegjeng som har herjet på Grünerløkka skole. Det er viktig å sikre et godt og trygt miljø for elevene på alle skolene i bydelen vår.
Foto credit: CC0 Public Domain