Fotocredit: Dona Gashi

– Vi ønsker Piknik i parken velkommen tilbake til Sofienbergparken

Erfaringene fra årets festival har i våre øyne vært veldig positive, og arrangøren har virkelig lagt seg i selen for å få et godt forhold til naboer og lokalmiljøet.

september 11, 2022

Innlegget er skrevet av Morten Iversen, Audun Reithaug og Geir Storli Jensen, og sto på trykk i Vårt Oslo 2. september 2022.
I neste møte i bydelsutvalget skal politikerne på Grünerløkka avgjøre om festivalen Piknik i Parken får fortsette å arrangere festival i Sofienbergparken. Festivalen står i fare for å måtte flytte igjen. SV, Venstre og Rødt har allerede avklart at de kommer til å si nei. Arbeiderpartiet og Høyre sitter foreløpig på gjerdet. Vi i Miljøpartiet De Grønne er derimot sikre – vi ønsker Piknik i parken hjertelig velkommen tilbake til Grünerløkka!
Erfaringene fra årets festival har i våre øyne vært veldig positive, og arrangøren har virkelig lagt seg i selen for å få et godt forhold til naboer og lokalmiljøet. Naboene har fått gratisbilletter, barn kommer inn gratis, det er brukt mye midler på å redusere støy, lokale butikker og serveringssteder står for salg på festivalområdet og lokale idrettslag får kjærkomne dugnadsinntekter. Publikum på festivalen er også i all hovedsak folk som bor i sentrale bydelene i Oslo. Ifølge en undersøkelse utført  for arrangøren er to av tre naboer positive til at Sofienbergparken brukes til festival én gang i året. Kun én av ti er er negative.
For næringslivet er arrangement ikke overraskende kjærkomment i en ellers stille periode på det sentrale Grünerløkka. PiPfest er viktig som kulturbærer og forsterker av bydelens identitet som et viktig kulturområde. Den lokale kultur- og næringsforeningen har omtalt festivalen som kompakt, intim og avslappet, noe som er «typisk Løkka», men unikt i Oslo.
Festivalnæringen er også klassisk sett en bransje som har et lysende grønt hjerte, men med akk så sorte fotspor. Trailerlass med utstyr, uker med opp- og nedrigging, dieselaggregater på fullt trøkk døgnet rundt, øl-plast-forsøpling og store transportlogistiske utfordringer knyttet til festivalpublikummet, er bare noen av problemene som må løses for å få til vesentlige klimakutt i næringen. Dette er utfordringer Piknik i parken har tatt tak i og begynt en reise for å få bukt med. Festivalen skal i år levere nyskapende klimaregnskap for hele den totale klimabelastningen, som omfatter alt fra innkjøp og transport til publikums reiser til festivalen.
Det er to argumenter som går igjen blant kritikerne. For det første de vanlige parkbrukernes tilgang til parken under opp- og nedrigging og i festivalperioden. Vi i Miljøpartiet fulgte opp festivalen nøye med befaringer både før, under og etter arrangementet i sommer, og er sikre på at det ikke finnes noen andre festivaler av tilsvarende størrelse som bruker så lite tid og plass på rigging.  Parken var tilgjengelig for publikum nesten helt fram til åpning av festivalen, og folk satt og nøt sola og parklivet gjennom hele riggperioden. Den populære lekeplassen var åpen og tilgjengelig i hele festivalen, og alle naboene fikk gratis festivalpass. Barn opp til 12 år kom inn gratis, noe arrangøren vurderer å utvide ytterligere neste år.
Den andre innvendingen er utfordringer med unødig støy for naboene. Arrangøren har brukt moderne teknologi for å måle og justere spredningen av lyd, og gjort forsøk med støykansellerende teknologi – ikke så ulikt den støyutjevnenende teknologien du finner i hodetelefonene dine, bare for bassen fra høyttalere. Flere tiltak er planlagt, utvidet og videreført for fremtidige festivaler. Flere innbyggere på Nedre Grunerløkka har meldt til oss at de knapt hørte festivalen, og at støyen for mange var sammenlignbar med de normale lydene av glade folke og fest som høres hvert helg på Grünerløkka. På tross av at festivalen arrangeres i et av landets mest tettbygde strøk, har bydelen kun mottatt to støyklager.

Vi i Miljøpartiet De grønne ønsker derfor Piknik i parken hjertelig velkommen tilbake til Sofienbergparken også i årene som kommer. Vi håper festivalen kan fortsette å bidra til entusiasme og positiv aktivitet i bydelen, samtidig som en sortfotet næring blir belønnet for sine grønne ambisjoner.

Geir Storli Jensen, Morten Iversen og Audun Reithaug.
Lokalpolitikere for Miljøpartiet De Grønne