Styret

Her finner du en oversikt over styret i Grünerløkka MDG for perioden 2017-2018.

Ta gjerne kontakt på grunerlokka@mdg.no. Du kan også sende oss innspill gjennom dette skjemaet – Husk at vi jobber for deg!

Henrik W. Johnsen, lokallagsleder

Henrik har mastergrad i språkvitenskap, og jobber til daglig som oversetter for BTI Studios og Screen Media. Han sitter nå som MDGs representant i Helse- og sosialkommiteen på Grünerløkka, og har tidligere også sittet i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. Han er oppvokst på Sinsen og har vært med i styret for MDG Grünerløkka av og på siden 2011. Han er leder av MDGs skeive nettverk De Grønne Glitrende, leder av tilsynsutvalget for Lilleborg helsehus og Lille Tøyen sykehjem, og driftsstyremedlem på Sinsen skole. Han er dessuten nestleder for Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) hvor han leder tekstestandardprosjektet og konferansen NordAVT Oslo 2018. Henrik er en pragmatisk politiker som er opptatt av trær og urbane grøntområder, og å finne gode alternative løsninger til personbiltrafikk.

─────────────────────────────

Carita er en engasjert 35-åring med mange jern i ilden. Hennes hjertesaker er at vi skal redusere vårt forbruk og bli bedre på gjenbruk, dyrevelferd, og bevaring av våre grønne lunger. Til daglig jobber hun som rådgiver på Oslo universitetssykehus innenfor administrasjon, kommunikasjon og rapportering, og har tidligere drevet med menneskerettighetsarbeid i sørlig og østlig Afrika. Hun har en Master i internasjonale studier og er stadig på jakt etter ny kunnskap.

─────────────────────────────

Carita Teien, nestleder
Oda Gundersen, nestleder

Oda er utdannet naturforvalter ved NMBU med fordypning i jus og arealplanlegging. Hun er for tiden ansatt i Skedsmo kommune der hun jobber med natur og miljørelaterte saker. Oda er opptatt av byutvikling og ønsker å skape et grønnere byrom med sosiale møteplasser, slik at folk tar i bruk nærmiljøet og får et godt forhold til bydelen sin. Oda er ellers opptatt av forurensning, gode åpne overvannsløsninger, bedre kollektivtilbud og brenner for et rikt naturmangfold.

─────────────────────────────

Ove har mastergrad i sosialt arbeid og har tidligere vært saksbehandler i barneverntjenesten. Han jobber nå som miljøterapeut på ungdomspsykiatrisk avdeling og er småbarnsfar. Politiske interesser består av luftkvalitet i byen, innbydende byrom og generelle problemstillinger om klima og mennesker.

─────────────────────────────

Ove Andres Breive, styremedlem
Emil Huster, styremedlem

Emil har en mastergrad i statistikk fra Blindern, og jobber i Lånekassen. Han har en samboer og en sønn på snart tre år. Etter at han ble far, ble han engasjert i miljøvern fordi vi ikke arver jorden av våre foreldre, men vi låner den av våre barn.

─────────────────────────────

Ana er 28 år gammel, og studerer master i Organisasjon, Ledelse og Arbeid ved Universitetet i Oslo. Hun har vært engasjert i mange forskjellige foreninger, og ønsker å jobbe for at mennesker har det bra på og utenfor arbeidsplassen. Hun er opptatt av å finne enkle løsninger for folk flest slik at flest mulig kan velge bærekraftige, grønne alternativer. Ana er særlig interessert i transport, byutvikling, kultur og kulturelt mangfold.

─────────────────────────────

Ana Padrao Rocha, styremedlem
Andre Nilsen, styremedlem

André har studert blandt annet psykologi og nevrovitenskap og jobber til daglig med forskning på biologien bak bevissthet. Han er opptatt av ny teknologi som kan sørge for en grønnere industri og hverdag, samt hva slags grep man kan gjøre lokalt og nasjonalt for å ta Norge og Verden et steg framover mot en bærekraftig og rettferdig fremtid.

─────────────────────────────

Christina, 25 år gammel og utdannet geolog fra UiO. Hun for tiden tilleggsfag ved UiO for å forsterke kompetanse innen klimatiltak med fokus på flom og skred. Hun er opptatt av langsiktig endringsarbeid som både møter både samfunnets og naturens behov. Christina brenner for deling og gjenbruk, minske matkast, økt fellesskapsfølelse i byer, dyrevelferd og tidlig fokus på klima- og miljøutfordringer i grunnskolen.

─────────────────────────────

Christina Pokriefke Ekeheien, styremedlem
Ann Helén Often Hassel, varamedlem

Ann Helén er utdannet sivilarkitekt fra NTNU og arbeider i et privat kontor. Hun er opptatt av helhetsperspektivet mot et bærekraftig samfunn, og mener en miljøvennlig utvikling starter med enkeltmennesket. Hun brenner for et rausere samfunn, økt trivsel, mer varige og fleksible bygningsvolumer, dyrevelferd, blågrønne strukturer og estetisk gode byrom for alle.

─────────────────────────────

Solveig har de siste årene vært gründer i eget filmselskap, men jobber nå til daglig som kommunikasjonsansvarlig ved Vitenparken. Vitenparken utvikler Norges nye, grønne vitensenter med visjon om å bidra til inspirasjon og ny kunnskap for en bærekraftig utvikling. Solveig videreutdanner seg for tiden innenfor digital kommunikasjonsledelse. Spesielle kompetansefelt er kommunikasjon og grønn økonomi. Solveig brenner spesielt for grønn økonomi.

Solveig Arnesen, fast møtende i styret som gruppeleder i bydelsutvalget