Styret_2019

Ta gjerne kontakt med oss på grunerlokka@mdg.no, eller send oss en melding på facebook.

Geir Storli Jensen, leder

Geir er 29 år, og jobber til daglig med kommunikasjon i Norges speiderforbund. Han har tidligere hatt en rekke verv og stillinger i partiet, blant annet som politisk rådgiver i rådhusgruppa og som nasjonal talsperson i Grønne Studenter. Geir er spesielt engasjert i samferdsel, og i natur og friluftsliv.

─────────────────────────────

Anette er utdanna med mastergrad i statsvitenskap frå NTNU. Anette har vore aktiv i MDG sidan 2014, og har mellom anna vore med å drive valgkamp i Trondheim, i tillegg til å ha vore lokallagsleiar der. Elles har ho vore engasjert i Grønt kvinnenettverk i fleire år og jobba mykje med likestillingspolitikk. Ho jobbar for tida i Kunnskapsbanken i Norad og er opptatt av rettferd og inkludering.

─────────────────────────────

Anette Nistad, nestleder
Andre Nilsen, kasserer

André har studert blandt annet psykologi og nevrovitenskap og jobber til daglig med forskning på biologien bak bevissthet. Han er opptatt av ny teknologi som kan sørge for en grønnere industri og hverdag, samt hva slags grep man kan gjøre lokalt og nasjonalt for å ta Norge og Verden et steg framover mot en bærekraftig og rettferdig fremtid.

─────────────────────────────

Andreas kommer fra Tvedestrand, og har en master i Public Management and Governance fra London School of Economics. Andreas har siden jobbet som lærer, tatt PPU ved UiO og vært aktiv i Oslo Grønne Studenter. I dag sitter han i universitetsstyret ved Universitetet i Oslo og jobber som miljø-, velferds- og økonomiansvarlig for Studentparlamentet ved UiO. Av grønne hjertesaker er han særlig opptatt av å redusere biltrafikken i Oslo til fordel for myke trafikanter og grønt, bilfritt byliv

─────────────────────────────

Christen Andreas Wroldsen, styremedlem
Terese Liadal, styremedlem

Terese er fastlege i Groruddalen, og hun er også utdannet som dataingeniør. Terese er opptatt av at de miljøvennlige valgene også skal være de enkle, og også av bevaring av natur. Å la kommende generasjoner ha muligheter til naturopplevelser er også viktig for henne

─────────────────────────────

Bjørn har mastergrad i informatikk fra universitetet i Oslo. Han jobber til daglig med analyse av samfunnsøkonomiske problemstillinger i Menon Economics. Bjørn tror på en både klima- og menneskevennlig fremtid for Grünerløkka og Oslo, og at lokale tiltak er en viktig del av veien til et mer bærekraftig samfunn.

─────────────────────────────

Bjørn Fesche, styremedlem
Cecilie Ness, styremedlem

Cecilie har tidligere hatt forskjellige verv i Grønn Ungdom. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og er opptatt av hvordan miljø og helse henger sammen. Politisk interesserer hun seg for klima, byutvikling og folkehelse. Hun er også opptatt av organisasjonsbygging.

─────────────────────────────

Kristin har mastergrad i statsvitenskap og jobber til daglig som fylkessekretær i Akershus MDG. Kristin er opptatt av kulturpolitikk og har lang fartstid fra lokallaget og har tidligere vært lokallagsleder og representert MDG i Oppvekst, Kultur og Miljø-komitéen i bydelen.

─────────────────────────────

Kristin Myrvang Gjørv, vara
Solveig Arnesen, fast møtende i styret som gruppeleder i bydelsutvalget

Solveig har de siste årene vært gründer i eget filmselskap, men jobber nå til daglig som kommunikasjonsansvarlig ved Vitenparken. Vitenparken utvikler Norges nye, grønne vitensenter med visjon om å bidra til inspirasjon og ny kunnskap for en bærekraftig utvikling. Solveig videreutdanner seg for tiden innenfor digital kommunikasjonsledelse. Spesielle kompetansefelt er kommunikasjon og grønn økonomi. Solveig brenner spesielt for grønn økonomi.